Новини

Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

На 27 февруари 2020 година по инициатива на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика бе подписан „Актуализиран...

read more