Българско дружество по агиология

терапията и диагностика на бъдещето

Скъпи колеги и приятели,
Бихме искали да използваме възможността да ви благодарим за вашето участие, подкрепа и принос във II-рия Национален конгрес по ангиология с международно участие 2022.

Благодарим Ви, че споделихте своите знания и опит в най-новите методи и техники, свързани с диагностиката и лечението на сложната съдова патология. Беше голямо удоволствие да научим за различни иновативни методи и техники, които експерти от България и чужбина прилагат в ежедневната си практика.

Имахме голям успех с всички планирани научни сесии, показващи актуални клинични данни, предизвикателни казуси и иновативни техники. Вярваме, че сътрудничеството между специалностите, така нареченият мултидисциплинарен подход е ключът към успешното лечение на пациенти с многостепенна съдова патология. Без всеки от вас тази конференция не би могла да бъде толкова успешна!

Споделеният опит от усъвършенствани съдови и хибридни техники между български и международни специалисти е благородна мисия.
Благодарим ви за сътрудничеството по тази трудна, но възможна мисия.
Очакваме с нетърпение да ви видим скоро и се надяваме, че ще вземете участие в следващото издание на Националния конгрес по ангиология 2023.

УС на Българско дружество по ангиология

Целта на Българското дружество по Ангиология е не само да развива науката и медицинската практика в областта на Ангиологията, но и да съдейства за развитието на добра колаборация с кардиолози, съдови хирурзи и невролози. Само по този начин ще можем да провеждаме на високо ниво профилактиката, диагностиката и лечението на съдовите заболявания.