Стани член

на Българско дружество по ангиология
и активна част от нашето съсловие и кауза

Редовен член

Това са лекари с придобита специалност по ангиология или специализанти по ангиология, приети за членове от Управителния съвет. Редовните членове са с право на глас и могат да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.

Редовните членове на сдружението заплащат встъпителна вноска и годишен членски внос за участие в сдружението, както и такси с префернциални цени за участие в проявите, организирани от сдружението.

 

Асоцииран член

Това са лекари с друга клинична специалност.  

Почетен член

Физическо лице – изтъкнат учен в областта на ангиологията – независимо от неговото гражданство и възраст, включително българско или чуждестранно юридическо лице, имащо значителен принос за утвърждаване и развитие на ангиологичната наука и практика в България, приет за почетен член от Управителния съвет.

Членски внос

* Редовно внасяйте своя членски внос за да функционира дружеството и да действа по поставените си задачи.

данни за банков превод:

Българско дружество по ангиология
Банкова сметка – Токуда банк IBAN: BG37CREX92601061563201 BIC:CREXBGSF

Редовни членове лекари с придобита специалност по ангиология – 50 лв. годишно

Редовни членовеспециализанти по ангиология – 30 лв./годишно

Асоциирани членовелекари с друга клинична специалност – 50 лв./годишно

Почетни членове – 0 лв./годишно

*Асоциираните и почетните членове са без право на глас и нямат право да участват в Ръководни органи, в това число УС на Сдружението.

Заяви членство

Членуването в сдружението е доброволно.

Новите членове на сдружението се приемат с решение на Управителният съвет или Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет по меил info@angiology.bg или чрез регистрационната форма тук:

Декларирам, че

Запонзат съм с

5 + 9 =