СПИСЪК НА АНГИОЛОЗИТЕ,
КЛИНИКИТЕ И ОТДЕЛЕНИЯТА ПО АНГИОЛОГИЯ И ДКЦ

за нас

Българско дружество по ангиология е създадено през 2019 г.

За Дружеството

Проф. Лъчезар Гроздински дмн

Председател на Българското дружество по ангиология

Обект на Ангиологията е съдовата система на човека – артериална, венозна и лимфна, изследвайки нейната структура и функция, съдовите заболявания,  тяхната диагностика, профилактика и лечение. 

Съдовата система е ключов фактор за правилното функциониране на организма. При стеснения и запушване на артерии се развиват тежки усложнения – гангрена, инфаркт и инсулт, които могат да завършат летално. Тромбозите на вените са най-честата причина за развитие на белодробни емболии. Атеросклерозата, засягаща артериите на човека,  е водеща причина за смърт в развитите страни. Заедно  с белодробни емболии, съдовите заболявания са водеща причина за смърт и представляват сериозен социално-медицински проблем. Задачата на ангиологията е да профилактира и лекува съдовите заболявания. 

Погрешно е да се смята, че Ангиологията изследва и лекува само извънорганните артерии и вени. Тя изследва и лекува и органните съдови заболявания, съвместно със съответните специалисти. Така мозъчно-съдовата болест е обект както на невролози,така и на ангиолози. Атеросклерозата, като мултифокален процес,   се лекува съвместно от ангиолози, кардиолози и невролози, а белодробната емболия се лекува от кардиолози, ангиолози и пулмолози. Интернистичните съдови специалности трябва да колаборират с хирургичните – със съдова и сърдечна хирургия. Човекът е интегрално цяло и е погрешно да бъде лекуван поотделно от различни специалисти. Съвместното лечение на съдовите заболявания е важен фактор за неговата ефективност. Опитът на някои специалности да си запазват „свои територии“ показва, че  това е във вреда както на медицината, така и на пациентите. 

Целта на Ангиологията е да изследва и развива етиопатогетезата, профилактиката, диагностиката и лечението на съдовите заболявания. На разположение на ангиологията  са качествени диагностични методи, каквито са Цветно кодираната дуплекс/триплекс сонография  и Ангиографията. Съдовата диагностика с Цветно кодираната дуплекс/триплекс сонография извършва както ранна и прецизна диагностика на всички съдови заболявания. Това позволява  осъществяването на ефективна вторична профилактика и своевременно медикаментозно и ендоваскуларно лечение.  

През 21 век развитието на ендоваскуларната терапия позволи провеждането на по-ефективно лечение на атеросклерозата и венозните тромбози и емболии. Благодарение на нея могат да се предотвратят и лекуват тежките съдови усложнения – гангрена, инфаркт, инсулт, руптура на аневризма, болодробна емболия. Ендоваскуларната съдова терапия се извършва както от кардиолози, ангиолози и невролози, така и от съдови хирурзи. Съдовите заболявания не са ничия собственост и тяхното лечение се извършва съвместно или поотделно от различни съдови специалисти, които са сертифицирани да го правят. 

Създаденото Българско дружество по Ангиология има за цел да реализира големите задачи, които стоят пред Ангиологията. То обединява в дружество все още малкото на брой ангиолози, и е крайно необходимо за съхраняването и развитието на Ангиологията като  самостоятелна и независима специалност, за чието развитие се надяваме, че и съдовите хирурзи ще съдействат –  нещо, което би било от от полза в интердисциплинарен аспект. Защото не сепаратизма, а колективният подход, би довел до ефективна диагностика и лечение на съдовите заболявания. Това се доказва от отличните резултати, които се получават при съвместната диагностика и  лечение на атеросклерозата от кардиолози, ангиолози и невролози. 

Целта на дружеството по Ангиология е не само да развива науката и медицинската практика в областта на Ангиологията, но и да съдейства за развитието на добра колаборация с кардиолози, съдови хирурзи и невролози. Само по този начин ще можем да провеждаме на високо ниво  профилактиката, диагностиката и лечението на съдовите заболявания. 

 

Ангиолозите в България

СПИСЪК НА АНГИОЛОЗИТЕ, КЛИНИКИТЕ И ОТДЕЛЕНИЯТА ПО АНГИОЛОГИЯ И ДКЦ

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА, СОФИЯ

Клиника по ангиология

Проф. д-р Милена Станева, дм – Началник

Д-р Поля Антова

Д-р Цветомир Цветанов

Д-р Айлин Фърънджъ – специализант

ДКЦ

Д-р Боряна Минкова

 

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК – УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА, СОФИЯ

Клиника по кардиология, ангиология и флебология с отделение по ангиология и флебология

Проф. д-р Иво Петров, д.м. – Началник Клиника по кардиология, ангиология и флебология

Проф. д-р Лъчезар Гроздински, д.м.н. – Началник Отделение по ангиология и флебология

Д-р Антоан Спасов

д-р Любинка Яневска

д-р Зоран Станков – специализант

д-р Мая Джуров – специализант

д-р Валентин Балабански – специализант

 

УМБАЛ “НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА”, СОФИЯ

Отделение по ангиология към Клиника по съдова хирургия

Проф. д-р Детелина Луканова, д.м. – Началник

Д-р Асен Драмов

Д-р Цветана Милева

Д-р Ралица Николаева Начова – специализант

ДКЦ – НКБ

Д-р Лили Кацарска

 

УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА, СОФИЯ

Клиника по кардиология

Доц. Д-р Добри Василев, д.м. –- началник

Доц. Д-р Кирил Карамфилов, д.м.

Д-р Светлин Цонев,д.м.

 

ВАРИС КЛИНИК, София

Д-р Ангел Радев

УМБАЛ СОФИЯ МЕД, София

Клиника по съдова хирургия

Д-р Елица Герова

Клиника по кардиология

Д-р Ивета Ташева, д.м. – Началник

 

ДКЦ АВИСМЕДИКА, ПЛЕВЕН

Д-р Десислава Бояджиева

 

УМБАЛ СВ. МАРИНА, ВАРНА

Клиника по съдова хирургия

Доц. Д-р Ангел Ангелов, дм

 

СИИМП “Димитър Б. Димитров” ЕООД – Враца

Д-р Димитър Димитров

 

УМБАЛ “ДЕВА МАРИЯ”, БУРГАС

д-р Марияна Контева

д-р Насратулах Мобаракшах

 

МЦ ЛОРА И ДКЦ ВИТА, СОФИЯ

Д-р Анелия Пеева

 

МЦ ГР. МЦ ПТБ-МЕД, СОФИЯ

Д-р Борис Славков

 

МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР, СЛИВЕН

Клиника по кардиология

Д-р Даниел Камара – специализант

 

Ангиолози

Д-р Милена Павлова – Германия

Д-р Маряна Петрова – Австралия

Д-р Стефан Мачев – НКБ

Д-р Симона Стоичкова – НКБ

Висококвалифицираните медицински специалисти ангиолози постоянно повишават квалификацията си, а методите на лечение са съвременни, ефективни, в съответствие с принципите на европейската медицина базирана на доказателства, за която потребностите на пациента са над всичко.