издания

b

Списание с публикувани резюмета Невросонология и мозъчна хемодинамика. Брой 1. 2022 г.  ЧЕТИ ТУК ↓

b

Списание с публикувани резюмета Невросонология и мозъчна хемодинамика. Брой 1. 2021 г.  ЧЕТИ ТУК ↓

b

Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология ЧЕТИ ТУК ↓

b

Списание Невросонология и мозъчна хемодинамика

Брой 1. 2022 г.

b

Списание Невросонология и мозъчна хемодинамика

Брой 1. 2021 г.

b

Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология