Първи национален конгрес по ангиология

Първият национален конгрес по ангиология мина успешно и ползутворно.  Благодарим на всички участници и на нашите спонсори.

1-ви национален когрес по ангиология

запис

Благодарим за подкрепата и партньорството в 1ви Национален конгрес по ангиология 2021 на:  

гост лектори

Dr. Michael Lichtenberg, FESC

специалист по ангиология, кардиология. Началник Клиника по ангиология и на Център за обструкция на тазови вени в Klinikum Hochsauerland, Karolinen Hospital, Arnsberg, Westfalen. Председател на Германското ангиологично дружество (DGA) от 2020 год.

Dr. Maria Simon

специалист по ангиология, лимфология. Старши лекар в Клиника по ангиология Klinikum Westfalen, Dortmund

програма

12.00 – 13.30 Регистрация

13.30 – 15.30 ПЪРВА НАУЧНА СЕСИЯ. Флебология

с подкрепата на 

Модератори: З. Станков, В. Велчев, А. Ангелов, Л. Гроздински

13.30 – 13.45 Ултразвукова диагностика на венозната система на долните крайници – П. Антова, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ София, (България)

13,45 – 14.00 Рецидиви след лазерна аблация – видове, причини, третиране.  А. Ангелов, В. Петров, Г. Ангелов. УМБАЛ „Св.Марина“, МУ – Варна (България)

14.00– 14.15 Интервенционално лечение на белодробна тромбоемболия – З. Станков, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ София (България)

14.15 -14.30 Диагностика и интервенционално лечение на синдром на горната празна вена – А. Спасов, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ София (България)

14.30 – 14.40 Хибридно лечение на илиофеморална дълбока венозна тромбоза. Д. Николов, УМБАЛ Софиямед София (България)

14.40 -14.55 Ендоваскуларни интервенции при компрометирани венозни портове (port-a-cath) И. Мартинов, УМБАЛСМ Н.И.Пирогов София (България)

14.55 -15.10 – Ендоваскуларни интервенции за поддръжка на централен диализен катетър – В. Велчев, Н. Стоянов, УМБАЛ Св. Анна София (България)

15.10-15.15 –  Дискусия

15.10-15.25 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ 

с подкрепата на 

InnotherаКомплексна терапия на хронична венозна болест с Phlebodia и Venasilk

Модератор: М. Станева, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

15.30-16.00 Кафе пауза

 

16.00 – 17.30 ВТОРА НАУЧНА СЕСИЯ. Периферна артериална болест (ПАБ)

с подкрепата на 

Модератори: Л. Гроздински, Д. Василев, К. Карамфиолов, В. Гелев, З. Станков

16.00 – 16.10 – Ролята на ултразвуковата диагностика в постоперативното проследяване на периферната артериална болест – Б. Минкова, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

16.10 – 16.25 Ендоваскуларно лечение на аневризма на абдоминалната аорта – З. Станков, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

16.25 – 16.40 Ендоваскуларно лечение на периферната артериална болест – Д. Василев, Св. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България),

16.40 – 16.55 Ендоваскуларно лечение на аорто-илиачен сегмент – Св. Цонев, Д. Василев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

16.55 – 17.10 Комбинирано коронарно и периферно ендоваскуларно  лечение, опит с единичен център – И. Ташева, И. Петров, З. Станков, Св. Цонев, С. Павлова. Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

17.10 – 17.25 Ендоваскуларно лечение на артериите на подколенния сегмент – К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

17.25 – 17.30 Дискусия

17.30 – 18.00 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ 

с подкрепата на 

Предизвикателството съдови увреждания при SARSCoV2. Нови възможности за лечение на атеросклероза

Модератор: М. Станева

18.00 – 19.50 ТРЕТА НАУЧНА СЕСИЯ. Субклавийна и каротидна атеросклероза

Модератори: Л. Гроздински, Е. Титянова, М. Станева, И. Петров

18.00 – 18.10 Ултразвукова диагностика на тромбоза на а. subclavia – Ц. Цветанов, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

18.10 – 18.25 Ендоваскуларно лечение на лезии на субклавиалните и безименни артерии на горни крайници – И. Желева, М. Станева, В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

18.25 – 18.40 Мултипараметричен анализ за диагностика на каротидната стеноза – Национален консенсус 2019 – Е. Титянова, ВМА София (България)

18.40 – 18.55 Интервенционално лечение на критични каротидни стенози – И. Петров, П. Поломски, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

18.55 – 19.05  – Перипроцедурни усложнения и рискови фактори след каротидно стентиране – Г. Горанов, И. Мануков, М. Маринов, И. Дееничина, П. Николов, УМБАЛ Св. Георги Пловдив (България)

19.05 – 19.15 Комбинирано интервенционално лечение на каротидна и коронарна атеросклероза – Л. Яневска, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

19.15 – 19.30  Терапевтичен алгоритъм при тандемни каротидни стенози – М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

19.30 – 19.45  Психосоциална дисфункция при пациенти с каротидна, коронарна и периферна атеросклероза – Л. Гроздински, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

19.45 – 19.50 Дискусия

19.50– 20.00 Откриване на Първи национален конгрес по Ангиология

19.30 – 21.00 Коктейл „Добре дошли“

08.00 – 09.30 ЧЕТВЪРТА НАУЧНА СЕСИЯ. Мултифокална атеросклероза (МФА)

Модератори: И. Петров, Л. Гроздински, А. Постаджиян, Д. Василев

08.00 08.10 Преживяемост и прогностични фактори при пациенти с каротидна стеноза и интервенционална реваскуларизация – Г. Горанов, И. Мануков, М. Маринов, И. Дееничина, П. Николов, УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД,  МУ Пловдив (България)

08.10 – 08,20 – Диагностично – терапевтичен подход при генерализирана атеросклероза и дегенеративна аортна стеноза клиничен случай – Д. Бояджиева, ДКЦ Авис-Медика Плевен (България)

08.20 08.40 Етиопатогенеза и диагностика на мултифокална атеросклероза – Л. Гроздински, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

08.40 – 08.55  Мултифокална атеросклероза – прогноза и поведение – К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

08.5509.10 Диабетна съдова болест – Л. Лозанов, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

09.10 – 09.25 Предиктори на темпа на прогреса на атеросклеротичните промени – А. Постаджиян, УМБАЛ Св. Анна София (България)

09.2509.40 Възможности на консервативното лечение на мултифокална атеросклероза  – Д. Василев, УМБАЛ Александровска,  МУ София (България)

09.4010.00 Възможности на ендоваскуларното  лечение на критична исхемия на различни съдови територии  – И. Петров, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

10.00  10.05 Дискусия

10.05 – 10.30 кафе пауза

10.30 – 11.15 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ

с подкрепата на  

Mодератор. Л. Гроздински

Данни от клиничната практика при пациенти с ВТЕ – М. Станева, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

11.15 – 12.00 FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC SESSION. Endovascular Treatment of Pelvic Venous Disease

Модератори: M. Lichtenberg, M. Simon, I. Petrov, D. Vasilev, M. Staneva

11,15 – 11.35 Endovascular treatment of stenosis in pelvic veins – indications, technical aspects and follow up – M. Lichtenberg, Klinikum Hochsauerland, Karolinen Hospital, Arnsberg, Westfalen, Germany

11.35 – 11.50 Different stents and how to make the proper choice – Dr. M. Simon, Klinikum Westfalen, Dortmund, Germany

11.5012.00 Discussion

12.00 – 13.30 SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC SESSION. Critical Limb Ischemia (CLI)

Модератори: Dr. M.Lichtenberg, Проф. д-р И. Петров, Доц. д-р Д.Василев, Д-р В. Гелев

Chairpersons/Panel discussion: M. Lichtenberg, M. Simon, I. Petrov, D. Vasilev, L. Grozdinski, V. Velchev, V. Gelev,

12.00 – 12.20 The Role of Endovascular Treatment for CLI – above the knee, below the knee, choosing the right target and evaluating the result, M. Lichtenberg, Klinikum Hochsauerland, Karolinen Hospital, Arnsberg, Westfalen, Germany

12.20 – 12.35  Role of medical Therapy in treatment of CLI – M. Simon, Klinikum Westfalen, Dortmund, Germany

12.35 – 12.45 1 case. CLI – Acibadem City Clinic University Hospital – Sofia  (Bulgaria)

 12.45 – 12.55 2 case. CLI – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital Sofia (Bulgaria)

12.55 – 13.05 3 case. CLI – University Hospital Alexandrovska, MU Sofia (Bulgaria)

13.05 – 13.15  4 case. CLI  – Retrograde Technique in Treatment of CLTI – I. Martinov – UMHATEM N.I. Pirogov – Sofia (Bulgaria)

13.15 – 13.30 Discussion

13.30 – 14.30 Обяд

14.30 – 15.00 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ

с подкрепата на 

Модератор: М. Станева

Балансът е изкуство:  Има ли отговор дилемата- оптимално антикоагулантно лечение и риск от кървене, поведение при пациенти с висок емболичен риск – К. Карамифилов

15.00 – 16.30  ПЕТА НАУЧНА СЕСИЯ. Стеноза на на tr.coliacus, aa.mesentericae и aa.renales

Модератори: Л. Гроздински, Б. Богов, И. Петров, M. Станева, Д. Василев, В. Велчев, С. Ханджиев

15.0015.10 Ултразвукова диагностика на стеноза на tr.coliacus, aa.mesentericae и aa.renales  – Л. Яневска, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

15.10 –-15.25 Алгоритъм при едностранна и двустранна ренална стеноза – гледната точка на нефролога – Б. Богов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

15.25 – 15.40 Алгоритъм при едностранна и двустранна ренална стеноза – гледната точка на съдовия специалист – Д. Василев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

15.40 – 15.55 Алгоритъм при стеноза на мезентериалните артерии – гледната точка на гастроентеролога – С. Ханджиев, А. Петров, Д. Петров, И. Петров, Л. Гроздински, З. Станков, С. Стефанов, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

15.55 – 16.10 Алгоритъм при стеноза на мезентериалните артерии – гледната точка на съдовия специалист – З. Станков, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

16.1016.25 Реперфузионен синдром след реваскуларизация на хронична мезентериална исхемия. О. Косева, В. Велчев, Н. Стоянов, А. Постаджиян. УМБАЛ Св. Анна София (България)

16.25 – 16.30 Дискусия

16.30 – 16.45 Кафе пауза

16.45 – 17.15  SATELLITE SYMPOSIUM

with support of 

 

Moderator. M. Staneva (Bulgaria)

Renaissance in the Application of Low Molecular Weight Heparin – G. Gerotziafas (France)

17.15 – 17.45  САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ

с подкрепата на 

Ефективност на високоселективната бета-блокада върху съдовата еластичност и периферната циркулация. Място на Concor® – К. Карамфилов

17.45 – 18.15  САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ

с подкрепата на 

Терапевтични предизвикателства и споделяне  на клиничен опит при лечение на тромбоза свързана с карцином и мястото на ривароксабан, като възможност за перорална антикоагулация.“ – доц. Св. Цонев, УМБАЛ Александровскa, София (България)

18.15 – 19.00 – ШЕСТА НАУЧНА СЕСИЯ. Съдови усложнения при онкологични заболявания

18.15 – 18.30 Дълбока венозна тромбоза при онкоболни – Р. Кръстева, МБАЛ, Уни Хоспитал София (България)

Терапевтични предизвикателства и споделяне  на клиничен опит при лечение на тромбоза свързана с карцином и мястото на ривароксабан, като възможност за перорална антикоагулация.“ – доц. Св. Цонев, УМБАЛ Александровскa, София (България)

18.30 – 18.45  Поведение при едновременна изява на злокачествени тумори и аневризми на абдоминалната аорта – Кр. Орешков, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София (България)

18.45 – 18.55  Лимфедем в онкологията – М. Станева, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ София (България)

18.55 – 19.00 – Дискусия

19.00 – 19.15 Закриване на конгреса

19.15 – 22.00 Заключителна вечеря

Място на провеждане на конгреса

Всички делегати на конгреса ползват преференциална цена за престой по време на Конгреса в Хотел Хилтън София. Конгресните за на Х-л Хилтън предоставят изключителен комфорт и логистика за делегати и изложители. 

Събитието ще бъде проведено в условията на спазване на всички противоепидемиологични мерки и гарантира Вашата сигурност.

Благодарим за подкрепата на нашите спонсори. Вие сте ценен партньор от индустрията в този важен научен и практически форум.

диамантен спонсор

златен спонсор

сребърен спонсор

с подкрепата на