Втори национален конгрес по ангиология

Скъпи колеги и приятели, Бихме искали да използваме възможността да ви благодарим за вашето участие, подкрепа и принос във II-рия Национален конгрес по ангиология 2022.

Благодарим Ви, че споделихте своите знания и опит в най-новите методи и техники, свързани с диагностиката и лечението на сложната съдова патология. Беше голямо удоволствие да научим за различни иновативни методи и техники, които експерти от България и чужбина прилагат в ежедневната си практика.

Имахме голям успех с всички планирани научни сесии, показващи актуални клинични данни, предизвикателни казуси и иновативни техники . Вярваме, че сътрудничеството между специалностите, така нареченият мултидисциплинарен подход е ключът към успешното лечение на пациенти с многостепенна съдова патология. Без всеки от вас тази конференция не би могла да бъде толкова успешна!

Споделеният опит от усъвършенствани съдови и хибридни техники между български и международни специалисти е благородна мисия. Благодаря ви за сътрудничеството по тази трудна, но възможна мисия. Очакваме с нетърпение да ви видим скоро и се надяваме, че ще вземете участие в следващото издание на Националния конгрес по ангиология 2023.

 

2-ри национален когрес по ангиология

запис

Благодарим за подкрепата и партньорството във 2ри Национален конгрес по ангиология 2022 на:

диамантен спонсор

златен спонсор

сребърен спонсор

с подкрепата на

медиен партньор

Dr. Michael Lichtenberg FESC

Dr. Michael Lichtenberg, FESC is the Chief Physician of the Department of Angiology at the Hochsauerland Hospital, he also heads the in-house Pelvic Vein Obstruction Center. Dr. Lichtenberg is a specialist in angiology, internal medicine, cardiology, internistic intensive care, hypertensiology (DHL) as well as a graduate health economist. He is also an FECS (Fellow of the European Society of Cardiology).  He is  President of the  German Angiology Association (DGA) from 2020 to 2022 .

д-р Михаел Лихтенберг

специалист по ангиология, кардиология. Началник Клиника по ангиология и на Център за обструкция на тазови вени в Klinikum Hochsauerland,  Arnsberg, Westfalen. Председател на Германското ангиологично дружество (DGA)  2020 – 2022 год.

Dr. Kathrin Niemöller

Chief medical doctor

Internal Medicine, Angiology, Diabetology, special qualification in endovascular/interventional treatment of arterial diseases.
Since January 2020: Chief medical director of the vascular clinic in Dortmund („Klinikum Westfalen, Knappschaftskrankenhaus Dortmund“) and chief medical director of the diabetology department (“Klinikum Westfalen, Klinik am Park, Lünen”)

д-р Катрин Ниймьолер ангиолог 

Специалист по Вътрешни болести, Ангиология, Диабетология, специална квалификация по ендоваскуларно/интервенционално лечение на артериални заболявания. От януари 2020 г.: Главен медицински директор на съдовата клиника в Дортмунд („Klinikum Westfalen, Knappschaftskrankenhaus Dortmund“) и главен медицински директор на отделението по диабетология („Klinikum Westfalen, Klinik am Park, Lünen“)

Björn Schmitz, MD

Chief medical doctor

General, visceral and trauma Surgery, special qualification in sports medicine, chirotherapy and emergency medicine. Since January 2017 is Chief medical director of general, visceral and trauma Surgery Klinikum Westfalen, Klinik am Park, Lünen”

д-р Борн Шмит

Специалист по Обща, висцерална и травматична хирургия, специална квалификация по спортна медицина, хиротерапия и спешна медицина. От януари 2017 г. е главен медицински директор по обща, висцерална и травматична хирургия в Klinikum Westfalen, Klinik am Park, Lünen

Dr. Maria Simon

д-р Мария Симон

специалист по ангиология, лимфология. Старши лекар в Клиника по ангиология Klinikum Westfalen, Dortmund

програма

12.00 – 13.00 Регистрация

13.00 – 14.45 Първа научна сесия. ФЛЕБОЛОГИЯ

Модератори: А.Ангелов, З. Станков, Н.Стоянов, Ал. Радев (България)

13.00 13.15 Профилактика на хронична венозна недостатъчностА. Спасов, С. Антонова, А. Радев, Varix Clinic – венозен лазерен център, София (България)

13.15 13.30 Повърхностна венозна тромбоза – как да я лекуваме? П. Антова, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

13.30 13.45 Съвременно лечение на синдром на Пейджет-Шрьотер – Д. Николов, П. Георгиев, УМБАЛ Софиямед, София (България)

13.45 14.00 Диагностика и eндоваскуларна терапия на БТЕ – A. Кузов, Л. Гроздински, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

14.00 14.15 Съвременни методи за минимално инвазивно лечение на
разширени вени
– А. Радев, С. Антонова, А. Спасов, Varix Clinic – венозен лазерен център, София, България

14.15 14.30 Локални усложнения при склеротерапия на разширени вениАнгелов А., Ангелов Г., Петров В., УМБАЛ Св. Марина, МУ, Варна (България)

14.30 14.45 Дискусия

14.45 – 15.00 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Laboratoire Innotech International – Groupe Innotherа

Модератор: М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

Oценка на терапията с Phlebodia и Venasilk при пациентки с вторичен лимфедем на горен крайник след мамектомия

15.00 15.30 Кафе пауза

15.30 15.45 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Vivafarma

Модератор: Н. Мобаракшах, Бургас (България)

Ефект на Веносмил в лечението на венозни заболявания

15.45 – 16.40 Втора научна сесия. БОЛЕСТИ НА АОРТАТА И ВИСЦЕРАЛНИ СЪДОВЕ

Модератори: Л. Гроздински, И. Петров, В. Велчев (България)

15.45 – 16.00 Нови техники в EVARЗ. Станков, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

16.00 16.15 Диагностика и ендоваскуларна терапия на висцерална патология – Л. Яневска, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

16.15 16.30 Интервенционално лечение на синдром на Бъд – Киари В. Велчев, Н. Стоянов, УМБАЛ Св. Анна София  (България)

16.30 16.40 Дискусия / Discussion

16.40 – 17.25 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Диамантен спонсор Берлин-Хеми/А. Менарини

Модератори: М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София, (България); К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ, София (България)

Избор на ДОАК предизвикателства и решения

17.25 – 18.55 Трета научна сесия. СУБКЛАВИЙНА И КАРОТИДНА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Модератори: М. Станева, Л. Гроздински, И. Петров, К. Карамфилов (България)

17.25 – 17.40 Мястото на цветно-кодираната дуплекс сонографията в оценката на каротидните лезии – Цв. Цветанов, М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

17.40 – 17.55 Има ли промяна в парадигмата за реваскуларизация на МСБ – в препоръките, в реалната клинична практика К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

17.55 – 18.10 Индикации за реваскуларизация на а. субклавия С. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

18.10 – 18.25 Ендоваскуларна терапия на критична каротидна стеноза Л. Яневска, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

18.25 – 18.40 Мозъчно-съдов байпас като част от лечебния алгоритъм на хронични нарушения на предна мозъчна циркулация Т. Спириев, М. Милев, Л. Лалева, М. Станева, П. Антова, Ц. Цветанов, Д. Горчева, В. Червенков, В. Наков, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

18.40 – 18.55 Дискусия

19.00 – 19.30 Откриване на конгреса
Коктейл „Добре дошли“, Гранд Хотел Милемиум, ет. 2

09.00 – 10.30 Четвърта научна сесия. МУЛТИФОКАЛНА АТЕРОСКЛЕРОЗА (МФА)

Модератори: Л. Гроздински (България), А. Постаджиян (България), И.Петров (България)

09.00 – 09.15 Дегенеративна аортна стеноза и атеросклерозаД. Бояджиева, ДКЦ Авис-Медика – Плевен,
С. Марчев, М. Станева (България)

09.15 – 09.30 Мултифокалност на атеросклерозата – прогностични и диагностични маркери в различни съдови басейни Е. Герова(1), М. Станева(2), (1)УМБАЛ Софиямед, (2) Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Tокуда, София (България)

09.30 – 09.45 Мултифокална атеросклероза – нерешени проблеми Л. Гроздински, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

09.45 – 10.00 Терапевтичен алгоритъм при мултифокална атеросклерозаА. Постаджиян, УМБАЛ Св. Анна, София (България)

10.00 – 10.15 Ендоваскуларна терапия в ангиологиятаИ. Петров, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София(България)

10.15 – 10.30 Дискусия

10.30 – 11.00 Kафе пауза

11.00 – 11.45 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Диамантен спонсор Phizer

Практически насоки в лечението на пациенти с онкологични заболявания и ВТЕ

Модератор: М.Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

Нови данни от проучванията при пациенти с онкологични заболявания и ВТЕ – М.Станева (България)

Клиничен случай Цв. Цветанов, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

11.45 – 13.40 First International Scientific Session. DIABETIC ANGIOPATHY. PREVENTION, MEDICAL AND INTERVENTIONAL TREATMENT

Moderators:. Niemoeller K. (Germany), Staneva M. (Bulgaria), Petrov I. (Bulgaria), Gelev V. (Bulgaria)

Panelists: Lichtenberg M. (Germany), Schmitz В. (Germany), Simon M. (Germany), Grozdinski L. (Bulgaria), Vasilev D. (Bulgaria), Karamfiloff K. (Bulgaria), Velchev V. (Bulgaria), Nikolov N. (Bulgaria), Stankov Z. (Bulgaria), Martinov I. (Bulgaria)

11.45 – 12.00 (Under-) treatment of patients with Diabetes and  Peripheral Artery Disease Niemoeller К., Klinikum Westfalen, Dortmund, (Germany)

12.00 – 12.15 The role of endovascular treatment for diabetic angiopathy – above the knee, below the knee, choosing the right target and evaluating the result Lichtenberg М., Klinikum Hochsauerland, Karolinen Hospital, Arnsberg, Westfalen, (Germany)

12.15 – 12.25 Diabetic foot – the fear of amputation?!
Schmitz В., Klinikum Westfalen, Dortmund, (Germany)

12.25 – 12.35 Discussion

12.35 – 12.50 Clinical cases from Germany Simon М., Klinikum Westfalen, Dortmund, (Germany)

12.50 – 13.00 5/5 min 1st case of DA. – Acibadem City Clinic University Hospital, Sofia (Bulgaria)

13.00 – 13.10 5/5 min 2nd case of DA. – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia (Bulgaria)

13.10 – 13.20 5/5 min 3rd case of DA. – UMHATEМ Pirogov (Bulgaria)

13.20 – 13.30 5/5 min 4th case of case of DA. – SBALK Medica Kor Ruse (Bulgaria)

13.30 – 13.40 5/5 min 5th case of case of DA. – МHAT NHH (Bulgaria)

13.40 – 14.30 Обяд с подкрепата на Servier България

14.30 – 14.55 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Boehringer Ingelheim

Модератор: М. Станева Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

Актуални резултати от глобален регистър GLORIAAF в клинчната практика, публикувани 2022К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

14.55 – 16.00 Пета научна сесия КОВИД 19 – ВАСКУЛАРЕН СИНДРОМ

Модератори: M. Станева (България), Л. Гроздински (България), С. Цонев (България)

14.55 – 15.10 Етиопатогенеза на КОВИД – 19 асоциираната тромбоза – Минкова Б., Димитров С*., Червенков В., Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, * УМБАЛ Света Екатерина, София (България)

15.10 – 15.25 Венозни тромбози при КОВИД 19 – С. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

15.2515.40 Артериални тромбози при КОВИД 19 – Н. Николов, НКБ София, (България)

15.40 – 15.55 Физиотерапевтични подходи при продължителен КОВИД 19 – К. Григорова-Петрова, НСА Васил Левски, София (България)

15.55 – 16.00 Дискусия

16.00 – 16.25 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Merck – България

Бета-блокерите в лечението на високо рискови пациенти с периферна артериална болест – контраиндикация или средство на избор. Мястото на Concor® – С. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ, София (България)

16.25 – 16.40 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | VALENTIS

Модератор: М. Станева Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

NatAspin H и предизвикателството КОВИД 19 тромбози

16.40 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 17.20 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | VIATRIS

Модератор: М. Станева Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

Fondaparinux — синтетичен селективен инхибитор на фактор Xa за парентерално приложение. Кога да го прилагаме?

17.20 – 18.50 Шеста научна сесия – ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ (ПАБ) И КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ (CLI)

 | с подкрепата на ТЕVА – България

Модератори: Д. Василев (България), Л. Гроздински (България), В. Петров (България), В.Гелев (България)

Панелисти: И. Петров (България), М Симон (Германия), М.Станева (България), Н. Николов (България), И. Мартинов (България),

17.20 – 17.35 Методи за диагностика на предклинична и клинична ПАБ – Д. Василев, СБАЛК Медика Кор, Русе (България)

17.35 – 17.50 Диагностика на критична исхемия и прекритична исхемия и критерии за успешна реваскуларизация при критична исхемия. – М. Симон, Klinikum Westfalen, Dortmund, (Германия)

17.50 – 18.05 Критична исхемия – избор на стратегия при лезии/засягане на съдове над и под коляното – Н. Николов, МБАЛ «НКБ», ​, София (България)

18.05 – 18.20 Отворена хирургия при ПАБ и критична исхемия – кога е подходяща? – В. Петров, МБАЛ Сърце и Мозък, Бургас (България)

18.20 – 18.35 Ендоваскуларно лечение на ПАБ и критична исхемия – Кога и кой? – В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

18.35 – 18.50 Дискусия

18.50 – 19.00 Закриване на конгреса

19.30 – 22.30 Заключителна вечеря
Гранд хотел Милемиум, Vienna Café & Restaurant, ет.3

Конферентен център Millennium Milestone

ВДЪХНОВЕНИЕ.ИЗПЪЛНЕНИЕ.ТРИУМФ

Grand Hotel Millennium Sofia елагантно въплъщава съчетание от модерен дизайн, иновативни концепции и безупречно обслужване. Поразителната 30-етажна сграда разполага с 400 просторни, светли и изящно обзаведени стаи. Конгресният център Millennium Milestone е перфектен за вдъхновяващи конференции. Хотелът разполага с Spa & Wellness зона, комфортни стаи с поразяваща гледка и с 10 заведения, отличаващи се не само със забележителното си местоположение, но и със спиращите дъха панорамни гледки, изискан интериор и разнообразните кулинарни преживявания, които предлагат на своите гости.

адрес:

Гранд Хотел Милениум София,  гр. София, 1463, бул. Витоша 89В