Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология

На 27 февруари 2020 година по инициатива на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика бе подписан „Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология“ с подкрепата...
Endovascular Аcademy 10-12 September 2021

Endovascular Аcademy 10-12 September 2021

BEC&ISEVS Endovascular Academy 202110th – 12th September 2021 • Sofia, Bulgaria BEC&ISEVS Endovascular Academy 2021 would include assigned sessions to each course directors to be responsible along with the related scientific societies (Bulgarian Society of...
1-ви Национален конгрес по ангиология с международно участие

1-ви Национален конгрес по ангиология с международно участие

14 – 15 Май 2021, Хотел Хилтън, София Ангиологичната среща на високо равнище през 2021 г. ще включва демонстрация на процедури за диагностика, различни ендоваскуларни техники и лекции за периферните съдови интервенции. Наша цел е да поставим основи на ежегоден конгрес...