Място на провеждане

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНГИОЛОГИЯ

14-15 май, 2021 г., х-л Хилтън

Място за провеждане на конгреса

Всички делегати на конгреса ползват преференциална цена за престой по време на Конгреса в Хотел Хилтън София. За повече иформация можете да се свържете с Катя Ковачева,
katia.kovacheva@hilton.com

Събитието ще бъде проведено в условията на спазване на всички противоепидемиологични мерки и гарантира Вашата сигурност.