Заяви участие

Тук можете да се регистрирате за I-ви Национален конгрес по ангиология, който ще се проведе в София, в хотел Хилтън на 14-15 Май, 2021 г., х-л Хилтън.

Регистрация за конгреса

l

регистрация на място 14 май - 13.30 часа

изпрати на имейл info@angiology.bg
или ползвай онлайн формата 

Такси участие в конгреса

категории
Ранна регистрация
до 30 април
Късна регистрация
след 1 май
Лекари специалисти

70 лв.

120 лв.

Членове на БДА*

50 лв.

80 лв.

Специализанти /докторанти

10 лв.

30 лв.

Студенти

0 лв.

20 лв.

*БДА – Българско дружество по ангиология

Място на провеждане на конгреса [+online]

Всички делегати на конгреса полват преференциална цена за престой по време на Конгреса в Хотел Хилтън София. За повече иформация можете да се свържете с Катя Ковачева, katia.kovacheva@hilton.com

Събитието ще бъде проведено в условията на спазване на всички противоепидемиологични мерки и гарантира Вашата сигурност.

Човекът е интегрално цяло и всяко лечение на  съдовите заболявания, за да бъде ефективно, е колаборация между всички съдови специалности.