ПРОГРАМА

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНГИОЛОГИЯ

с международно участие
27-28 май, 2022, София

програма

12.00 – 13.00 Регистрация

13.00 – 14.45 Първа научна сесия. ФЛЕБОЛОГИЯ

Модератори: А.Ангелов, З. Станков, Н.Стоянов, Ал. Радев (България)

13.00 13.15 Профилактика на хронична венозна недостатъчностА. Спасов, С. Антонова, А. Радев, Varix Clinic – венозен лазерен център, София (България)

13.15 13.30 Повърхностна венозна тромбоза – как да я лекуваме? П. Антова, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

13.30 13.45 Съвременно лечение на синдром на Пейджет-Шрьотер – Д. Николов, П. Георгиев, УМБАЛ Софиямед, София (България)

13.45 14.00 Диагностика и eндоваскуларна терапия на БТЕ – A. Кузов, Л. Гроздински, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

14.00 14.15 Съвременни методи за минимално инвазивно лечение на
разширени вени
– А. Радев, С. Антонова, А. Спасов, Varix Clinic – венозен лазерен център, София, България

14.15 14.30 Локални усложнения при склеротерапия на разширени вениАнгелов А., Ангелов Г., Петров В., УМБАЛ Св. Марина, МУ, Варна (България)

14.30 14.45 Дискусия

14.45 – 15.00 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Laboratoire Innotech International – Groupe Innotherа

Модератор: М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

Oценка на терапията с Phlebodia и Venasilk при пациентки с вторичен лимфедем на горен крайник след мамектомия

15.00 15.30 Кафе пауза

15.30 15.45 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Vivafarma

Модератор: Н. Мобаракшах, Бургас (България)

Ефект на Веносмил в лечението на венозни заболявания

15.45 – 16.40 Втора научна сесия. БОЛЕСТИ НА АОРТАТА И ВИСЦЕРАЛНИ СЪДОВЕ

Модератори: Л. Гроздински, И. Петров, В. Велчев (България)

15.45 – 16.00 Нови техники в EVARЗ. Станков, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

16.00 16.15 Диагностика и ендоваскуларна терапия на висцерална патология – Л. Яневска, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

16.15 16.30 Интервенционално лечение на синдром на Бъд – Киари В. Велчев, Н. Стоянов, УМБАЛ Св. Анна София  (България)

16.30 16.40 Дискусия / Discussion

16.40 – 17.25 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Диамантен спонсор Берлин-Хеми/А. Менарини

Модератори: М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София, (България); К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ, София (България)

Избор на ДОАК предизвикателства и решения

17.25 – 18.55 Трета научна сесия. СУБКЛАВИЙНА И КАРОТИДНА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Модератори: М. Станева, Л. Гроздински, И. Петров, К. Карамфилов (България)

17.25 – 17.40 Мястото на цветно-кодираната дуплекс сонографията в оценката на каротидните лезии – Цв. Цветанов, М. Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

17.40 – 17.55 Има ли промяна в парадигмата за реваскуларизация на МСБ – в препоръките, в реалната клинична практика К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

17.55 – 18.10 Индикации за реваскуларизация на а. субклавия С. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

18.10 – 18.25 Ендоваскуларна терапия на критична каротидна стеноза Л. Яневска, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ София (България)

18.25 – 18.40 Мозъчно-съдов байпас като част от лечебния алгоритъм на хронични нарушения на предна мозъчна циркулация Т. Спириев, М. Милев, Л. Лалева, М. Станева, П. Антова, Ц. Цветанов, Д. Горчева, В. Червенков, В. Наков, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

18.40 – 18.55 Дискусия

19.00 – 19.30 Откриване на конгреса
Коктейл „Добре дошли“, Гранд Хотел Милемиум, ет. 2

09.00 – 10.30 Четвърта научна сесия. МУЛТИФОКАЛНА АТЕРОСКЛЕРОЗА (МФА)

Модератори: Л. Гроздински (България), А. Постаджиян (България), И.Петров (България)

09.00 – 09.15 Дегенеративна аортна стеноза и атеросклерозаД. Бояджиева, ДКЦ Авис-Медика – Плевен,
С. Марчев, М. Станева (България)

09.15 – 09.30 Мултифокалност на атеросклерозата – прогностични и диагностични маркери в различни съдови басейни Е. Герова(1), М. Станева(2), (1)УМБАЛ Софиямед, (2) Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Tокуда, София (България)

09.30 – 09.45 Мултифокална атеросклероза – нерешени проблеми Л. Гроздински, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София (България)

09.45 – 10.00 Терапевтичен алгоритъм при мултифокална атеросклерозаА. Постаджиян, УМБАЛ Св. Анна, София (България)

10.00 – 10.15 Ендоваскуларна терапия в ангиологиятаИ. Петров, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, София(България)

10.15 – 10.30 Дискусия

10.30 – 11.00 Kафе пауза

11.00 – 11.45 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Диамантен спонсор Phizer

Практически насоки в лечението на пациенти с онкологични заболявания и ВТЕ

Модератор: М.Станева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

Нови данни от проучванията при пациенти с онкологични заболявания и ВТЕ – М.Станева (България)

Клиничен случай Цв. Цветанов, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

11.45 – 13.40 First International Scientific Session. DIABETIC ANGIOPATHY. PREVENTION, MEDICAL AND INTERVENTIONAL TREATMENT

Moderators:. Niemoeller K. (Germany), Staneva M. (Bulgaria), Petrov I. (Bulgaria), Gelev V. (Bulgaria)

Panelists: Lichtenberg M. (Germany), Schmitz В. (Germany), Simon M. (Germany), Grozdinski L. (Bulgaria), Vasilev D. (Bulgaria), Karamfiloff K. (Bulgaria), Velchev V. (Bulgaria), Nikolov N. (Bulgaria), Stankov Z. (Bulgaria), Martinov I. (Bulgaria)

11.45 – 12.00 (Under-) treatment of patients with Diabetes and  Peripheral Artery Disease Niemoeller К., Klinikum Westfalen, Dortmund, (Germany)

12.00 – 12.15 The role of endovascular treatment for diabetic angiopathy – above the knee, below the knee, choosing the right target and evaluating the result Lichtenberg М., Klinikum Hochsauerland, Karolinen Hospital, Arnsberg, Westfalen, (Germany)

12.15 – 12.25 Diabetic foot – the fear of amputation?!
Schmitz В., Klinikum Westfalen, Dortmund, (Germany)

12.25 – 12.35 Discussion

12.35 – 12.50 Clinical cases from Germany Simon М., Klinikum Westfalen, Dortmund, (Germany)

12.50 – 13.00 5/5 min 1st case of DA. – Acibadem City Clinic University Hospital, Sofia (Bulgaria)

13.00 – 13.10 5/5 min 2nd case of DA. – Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia (Bulgaria)

13.10 – 13.20 5/5 min 3rd case of DA. – UMHATEМ Pirogov (Bulgaria)

13.20 – 13.30 5/5 min 4th case of case of DA. – SBALK Medica Kor Ruse (Bulgaria)

13.30 – 13.40 5/5 min 5th case of case of DA. – МHAT NHH (Bulgaria)

13.40 – 14.30 Обяд с подкрепата на Servier България

14.30 – 14.55 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Boehringer Ingelheim

Модератор: М. Станева Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда София (България)

Актуални резултати от глобален регистър GLORIAAF в клинчната практика, публикувани 2022К. Карамфилов, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

14.55 – 16.00 Пета научна сесия КОВИД 19 – ВАСКУЛАРЕН СИНДРОМ

Модератори: M. Станева (България), Л. Гроздински (България), С. Цонев (България)

14.55 – 15.10 Етиопатогенеза на КОВИД – 19 асоциираната тромбоза – Минкова Б., Димитров С*., Червенков В., Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, * УМБАЛ Света Екатерина, София (България)

15.10 – 15.25 Венозни тромбози при КОВИД 19 – С. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ София (България)

15.2515.40 Артериални тромбози при КОВИД 19 – Н. Николов, НКБ София, (България)

15.40 – 15.55 Физиотерапевтични подходи при продължителен КОВИД 19 – К. Григорова-Петрова, НСА Васил Левски, София (България)

15.55 – 16.00 Дискусия

16.00 – 16.25 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | Merck – България

Бета-блокерите в лечението на високо рискови пациенти с периферна артериална болест – контраиндикация или средство на избор. Мястото на Concor® – С. Цонев, УМБАЛ Александровска, МУ, София (България)

16.25 – 16.40 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | VALENTIS

Модератор: М. Станева Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

NatAspin H и предизвикателството КОВИД 19 тромбози

16.40 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 17.20 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ | VIATRIS

Модератор: М. Станева Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

Fondaparinux — синтетичен селективен инхибитор на фактор Xa за парентерално приложение. Кога да го прилагаме?

17.20 – 18.50 Шеста научна сесия – ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ (ПАБ) И КРИТИЧНА ИСХЕМИЯ (CLI)

 | с подкрепата на ТЕVА – България

Модератори: Д. Василев (България), Л. Гроздински (България), В. Петров (България), В.Гелев (България)

Панелисти: И. Петров (България), М Симон (Германия), М.Станева (България), Н. Николов (България), И. Мартинов (България),

17.20 – 17.35 Методи за диагностика на предклинична и клинична ПАБ – Д. Василев, СБАЛК Медика Кор, Русе (България)

17.35 – 17.50 Диагностика на критична исхемия и прекритична исхемия и критерии за успешна реваскуларизация при критична исхемия. – М. Симон, Klinikum Westfalen, Dortmund, (Германия)

17.50 – 18.05 Критична исхемия – избор на стратегия при лезии/засягане на съдове над и под коляното – Н. Николов, МБАЛ «НКБ», ​, София (България)

18.05 – 18.20 Отворена хирургия при ПАБ и критична исхемия – кога е подходяща? – В. Петров, МБАЛ Сърце и Мозък, Бургас (България)

18.20 – 18.35 Ендоваскуларно лечение на ПАБ и критична исхемия – Кога и кой? – В. Гелев, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София (България)

18.35 – 18.50 Дискусия

18.50 – 19.00 Закриване на конгреса

19.30 – 22.30 Заключителна вечеря
Гранд хотел Милемиум, Vienna Café & Restaurant, ет.3