запазете си датата

27 – 28 МАЙ 2022

Гранд Хотел Милениум София

Уважаеми колеги и приятели,
Управителния съвет на Българското дружество по Ангиология в лицето на Прoф. д-р Лъчезар Гроздински, Проф. д-р Милена Станева и Проф. д-р Иво Петров има голямата чест и привилегия да Ви покани да присъствате на 2-ри Национален конгрес по ангиология с Международно участие, който ще се проведе в София, в Гранд Хотел Милениум София на 27 и 28 май 2022 г. Това ще е вторият конгрес на Българското дружество по Ангиология, с който целим да запознаем специалистите от различни специалности с новостите относно диагностиката, медикаментозното и ендоваскуларно лечение на съдовите заболявания. Специални гости и лектори на конгреса ще бъдат д-р Михаел Лихтенберг, председател на Германското дружество по ангиология (DGA), д-р Катрин Ниймьолер ангиолог, специалист по вътрешни болести, ангиология, диабетология (Klinikum Westfalen, Klinik am Park, Lünen), д-р Борн Шмит, специалист по Обща, висцерална и травматична хирургия (Klinikum Westfalen, Klinik am Park, Lünen),  д-р Мария Симон, специалист по ангиология, лимфология (Klinikum Westfalen, Dortmund).

Ангиологичната среща на високо равнище през 2020 г. ще включва демонстрация на процедури за диагностика, различни ендоваскуларни техники и лекции за периферните съдови интервенции. Наша цел е да поставим основи на ежегоден конгрес по Ангиология, който да бъде запазена марка за форум с изключително високо ниво на участие, демонстрация на световно-утвърдените практики и тенденции в лечението на периферните съдови заболявания.
Ние очакваме аудитория от професионалисти в съдовата и ендоваскуларната област, включително интервенционална кардиология, съдова хирургия и други заинтересовани от нашата бързо развиваща се област на медицината – ангиологията.
В допълнение към научната програма, конгресът работи за развитието на дейността на Българското дружество по ангиология и ще допринася за приобщаването на специалистите в областта.

  Виж Програмата на конгреса тук

  преференциални цени за ранна регистрация до 30 април 2022

  Акценти в конгресната прорама:

  Демонстрация на процедури за диагностика, различни ендоваскуларни техники и лекции за периферните съдови интервенции

  Комплексно лечение на диабетна ангиопатия

  КОВИД 19 и съдови тромбози

  Отворени дебати

  Сателитни симпозиуми

  Виж Програмта на конгреса тук

  за организатора на конгреса About the Organizators

  Съпредседатели на Конгреса:

  Милена Станева
  Лъчезар Гроздински

  Организационен комитет

  Председател
  М. Станева

  Членове
  Л. Гроздински
  И. Петров
  А. Постаджиян
  Д. Василев
  В. Велчев
  К. Карамфилов
  В. Гелев
  Св. Цонев
  А. Радев

  Научен комитет

  М. Станева
  Л. Гроздински
  И. Петров
  А. Постаджиян
  Д. Василев
  В. Велчев
  К. Карамфилов
  В. Гелев
  Св. Цонев
  А. Радев

   

  Co-Chairs of the Congress

  Milena Staneva
  Lachezar Grozdinski

  Organizing Committee

  President
  M. Staneva

  Members
  L. Grozdinski
  I. Petrov
  А. Postadjian
  D. Vassilev
  V. Velchev
  K. Karamfiloff
  V. Gelev
  Sv. Tsonev
  Angel Radev

  Scientific Committee

  М. Staneva
  L. Grozdinski
  I. Petrov
  Е. Titianova
  А. Postadjian
  D. Vassilev
  V. Velchev
  K. Karamfiloff
  V. Gelev
  Sv. Tsonev
  Angel Radev