На 27 февруари 2020 година по инициатива на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика бе подписан „Актуализиран национален интердисциплинарен консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при екстракраниална каротидна патология“ с подкрепата на:

  • Българското дружество по неврология, 
  • Българското дружество по ендоваскуларна терапия, 
  • Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, 
  • Българското дружество по ангиология, 
  • Българското дружество по неврохирургия, 
  • Българското дружество по интервенционална кардиология, 
  • Българската лига по хипертония и 
  • Българския лекарски съюз.