На 8 декември 2021 г. на срещата, организирана от Министерството на здравеопазването се подписа официално “Декларация относно Европейския план за борба с инсулта”.

Присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов, видни специалисти в областта на неврологията, неврохирургията, образната диагностика, кардиологията и ангиологията. Това събитие бе подкрепено от различни неправителствени организации и професионални дружества от различни области на медицината.

Европейският план за действие за борба с инсулта цели до 2030 г.:

1. Да се намали абсолютният брой инсулти в Европа с 10%.
2. Лечение на 90% или повече от всички пациенти с инсулт в Европа в отделения за остри инсулти като първо ниво на грижа.
3. Да се създадат национални планове за инсулт, които обхващат цялата верига от медицински действия и грижи.
4. Комплексно прилагане на всички национални стратегии в областта на общественото здраве
.

Българско дружество по ангиология подкрепя изцяло тази инициатива и има готовност за активно участие в нея. Декларацията бе подписана от проф. д-р Милена Станева, д.м. член на УС на дружеството.